zondag 26 juni 2016

Urbex-en in Doel

In plaats van de ‘normale’ bijeenkomst van de fotoclub dit keer een urbex uitje. Urbex staat voor Urban Exploring wat inhoudt: het bezoeken,fotograferen en  documenteren van infrastructuur gemaakt door de mens, meestal verlaten gebouwen of niet openbaar toegankelijke locaties. In dit geval een verlaten dorp, het polderdorp Doel gelegen aan de Schelde. Dit dorp moet wijken voor de havenexpansie op de linker Scheldeoever. Die plannen stammen al uit 1963 en in 1968 werd in heel het dorp een bouwverbod van kracht. Vervolgens werd de uitbreidingszone beperkt tot het gebied ten zuiden van Doel, daar werd in de jaren 80 het Doeldok aangelegd welke nog altijd niet in gebruik is genomen. In 1995 werden er nieuwe uitbreidingsplannen bekend waarmee een strijd om het voortbestaan van het dorp losbarstte. In 1997 werd het actiecomité Doel 2020 opgericht en in 1999 besliste de Vlaamse regering dat Doel moest verdwijnen.Echter, na de wissel in de Vlaamse regering werd er toch weer een nieuwe studie uitgevoerd naar de leefbaarheid van Doel na voltooiing van de bestaande plannen voor het Deurganckdok, de uitslag van deze studie sprak in het voordeel van Doel. Er werd beslist dat Doel in ieder geval kon blijven voortbestaan tot er een bouwvergunning zou worden afgeleverd voor de bouw van het Saeftinghedok. Dit dok is gepland midden over het grondgebied van het dorp.
Vanaf 1999 konden bewoners hun woning vrijwillig verkopen aan de ontwikkelmaatschappij en hiermee is het dorp langzaam leeggestroomd. Er is ook reeds een start gemaakt met de sloopwerkzaamheden maar deze zijn ook weer stilgelegd om juridische redenen.
Op een enkeling na is het dorp nu uitgestorven en de huizen zijn vervallen en volgezet met graffiti. Er staan enkele mooie kunststukjes tussen maar toch maakt het geheel maar een treurige indruk. Uitgestorven straten met dichtgetimmerde ramen en deuren, en waar de ramen niet zijn dichtgetimmerd zijn ze wel ingegooid. Van enkele huizen staat de voordeur open en binnen is er ook niet veel heel gebleven. Vandalen hebben flink huisgehouden en dan bedoel ik niet de verfkunstenaars (die daar overigens meestal wel onder vallen maar in dit geval zie ik het anders)
De leden van de fotoclub waaieren uit door heel het dorp en niet lang nadat we gezamenlijk vertrokken zijn vanaf de kerk loop ik nog maar met één collega fotograaf door dit stukje Doel. Hoewel het eigenlijk niet is toegestaan de panden te betreden kan ik de open deuren die ik tegenkom toch niet weerstaan. Binnen blijkt dat ik ook echt de enige niet ben geweest, ook hier graffiti en sporen van vernieling. Ik had op internet ook foto’s gezien van een bioscoopzaal die hier in Doel zouden zijn gemaakt maar deze bioscoop heb ik niet gevonden en zat waarschijnlijk ook dichtgetimmerd. Het gesticht zat ook geheel dichtgetimmerd op een opengebroken raam na, ik heb even binnengegluurd, maar door een raam klimmen gaat me toch een beetje te ver.
De echte Urbexers zouden dit waarschijnlijk wel gedaan hebben net als over hoge muren en hekken klimmen om te kijken of aan de achterkant misschien een deur of raam open staat. De Urbex slogan is: take nothing but pictures and leave nothing but footprints dus de vernielingen die we hier om ons heen zien moeten door anderen zijn gedaan, hoewel ik wel twijfel over dat opengebroken raam.
We zien dat de anderen nog niet terug bij de auto’s zijn en besluiten om eens een kijkje op de dijk te gaan nemen. Het is nog niet donker genoeg om de lichtjes aan de overzijde mooi vast te leggen maar de combinatie van de molen en de koeltorens van de kerncentrale geeft wel een apart plaatje. Inmiddels blijkt de rest alweer verzameld en in de auto’s te zitten maar we worden gelukkig niet achtergelaten.


Een auto rijdt rechtstreeks terug, de andere twee (ook die waar ik bij ingestapt ben)  gaan nog wat foto’s maken langs de oever van de schelde. De lichtjes van de fabriek en een stukje verderop de lichtjes van Antwerpen centrum. Daarna rijden we terug naar Pelt. Veel te laat thuis voor een doordeweekse dag natuurlijk maar goed, even doorbijten en dan uitslapen in het weekend
                                                                            .